Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Konser Arkası > Kullanım Koşulları

Ana Sayfa

KONSER ARKASI “www.konserarkasi.com” web sitesine hoş geldiniz.

Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları”, “www.konserarkasi.com” uzantılı web sitemizdeki (Site) hizmetlerden faydalanabilmeniz ve etkinlik iletilerini görebilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu Koşulları okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, bu koşullarla bağlı olduğunuzu, bu Koşullara ve Site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uygun davranacağınızı açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız. KONSER ARKASI & KAM MANAGEMENT ve www.konserarkasi.com (ikisi birlikte “KONSER ARKASI” olarak anılacaktır), herhangi bir zamanda, bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahip olup, bu koşullar, sitede ilan edilir edilmez derhal yürürlüğe girecektir. Bu nedenle lütfen sitenin bu sayfasına periyodik ve düzenli olarak bakınız. KONSER ARKASI’nın sunduğu sair bir hizmet ile ilgili olarak ise, Sitemizde yer alan, “Politikalar” ve ayrıca “Gizlilik Beyanı” hükümlerinin okunması ve incelenmesi gerekmektedir.

Hükümleri:

1- Sitenin içeriği ve yazılımı, KONSER ARKASI ‘na ve/veya onun tedarikçilerine ait olup, Türk ve uluslararası telif hakkı mevzuatıyla korunmaktadır. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması ya da değiştirilmesi yasaktır.

2- Bu Siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme ve görüntüleme, Siteden, sanatçıları tanıma ,projeler hakkında bilgi alma, hizmetlerimiz hakkında bilgi alma, geçmiş ve gelecek etkinlikleri izleme/takip etme, tanıtıcı bilgiler edinme, ve diğer kişisel kullanımlarınız için yararlanma hakkına sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu kapsamda, KONSER ARKASI tarafından yazılı olarak yetki verilmedikçe, siteyi kişisel kullanımlarınız haricinde hiç bir şekil ve surette kullanmayacağınızı, sitedeki bilgileri/içeriği/görselleri herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı ya da sair bir hukuka aykırı ya da yetkisiz tasarrufa konu etmeyeceğinizi de kabul etmektesiniz.

3- Siteyi ziyaret ederek veya kullanarak, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirsiniz. Site dahilinde yaptığınız her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk münhasıran size aittir. Bu kapsamda KONSER ARKASI ve/veya başka bir üçüncü şahsın fikri veya şahsi haklarına ya da sair haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyalarını, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri ya da sair herhangi bir bilgiyi, unsuru çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı dağıtmayacağınızı, işlemeyeceğinizi, sair bir tasarrufa konu etmeyeceğinizi, KONSER ARKASI ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz KONSER ARKASI, sizin işbu kullanım koşullarına ve/veya hukuka/mevzuata aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdiğiniz faaliyetler/işlemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda KONSER ARKASI’na herhangi bir sorumluluk tevcih edilir ise, ilgili Kullanıcılar KONSER ARKASI’nın her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini de kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Sitemizin, izin ve yetki verilmeyen herhangi bir amaçla kullanılması ya da bu kapsamda sair bir tasarruf gerçekleştirilmesi amacıyla KONSER ARKASI’nın yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanılması yasaktır.

KONSER ARKASI’nın çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya sair bir donanım/teçhizat kullanmayacağınızı, sitemiz altyapısı üzerine, makul olmayan veya bu alt yapıya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya siteye yetkisiz bağlantı yapılması ya da sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve gerekli her türlü tedbir alınacağı gibi, gerekli yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

4- KONSER ARKASI’nı, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu siteye makaleler, görüntüler, video,etkinlik duyruları, projeler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik sağlayan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya sair haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir kullanıcının bu siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin ya da sair bir üçüncü kişinin KONSER ARKASI’na bildirimde bulunması ya da ihlalin bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması ya da KONSER ARKASI’nın durumdan herhangi bir şekilde şüphelenmesi/endişe duyması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilecektir.

5- Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka/mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri siteye gönderen kişilerin sorumluluğundadır. KONSER ARKASI, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin/yayınların ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka/mevzuata uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, siteyi haksız/hukuka aykırı kullanmanızdan dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları tazmin edeceğinizi de kabul etmektesiniz. Siteyi kullanırken, ilgili mevzuat hükümlerine uyacağınızı faaliyetleriniz ile ilgili olarak mevzuat hükümlerine uymamanız nedeni ile gerek KONSER ARKASI ve gerekse de 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü sorumluluğun bizzat kendinize ait olacağını, bu sorumluluklar nedeni ile Zorlu PSM’den rücuen herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, keza bu madde kapsamında Zorlu PSM’ye yönelebilecek olası talepleri ve zararları derhal tazmin edeceğinizi beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

6- KONSER ARKASI, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Yine, KONSER ARKASI, sitede sunduğu hizmetler kapsamında kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaad vermemektedir. Site ve içeriği “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır. KONSER ARKASI, siteden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. KONSER ARKASI, sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. KONSER ARKASI sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz. KONSER ARKASI, sitenin kullanılmasından ya da KONSER ARKASI hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiç bir garanti vermez.

7- KONSER ARKASI; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, KONSER ARKASI kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi, sizlerin de siteyi ve/veya Zorlu PSM hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışlarından dolayı hiç bir şekilde sorumlu değildir. Zorlu PSM; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

8- KONSER ARKASI’nın sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden herhangi birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde, söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en aza indiren mevzuat hükmü kapsamında uygulanacak ve KONSER ARKASI’nın sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

9- KONSER ARKASI, Site’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. KONSER ARKASI, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

10- KONSER ARKASI, Site üzerinden, KONSER ARKASI’nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu ‘link’ler/yönlendirmeler, web sitesini veya siteyi işleten kişinin desteklendiği ya da web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında KONSER ARKASI’nın herhangi bir sorumluluğu ve/veya taahhüdü yoktur.

11- KONSER ARKASI, gerekli gördüğü zamanlarda site kapsamındaki hizmetleri/siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı KONSER ARKASI’nin kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12- İşbu Kullanım Koşulları, KONSER ARKASI Politikaları ve Beyanı’nı da kapsamakta olup, Sitemizi ziyaret edenler ve Siteyi kullananlar, söz konusu Politikaları ve Gizlilik Beyanı hükümlerini de okuduklarını, bunları kabul ettiklerini ve anılan Politika içeriklerine riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

13- Siteyi kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, Siteye ve/veya hükümlerine ilişkin herhangi bir ihtilafın doğması durumunda İstanbul (KARTAL) mahkemelerinin ve icra dairelerinin görevli ve yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

14- Bu Kullanım Koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, KONSER ARKASI Siteyi kullanmanıza son verebilir, gelecekte Siteyi kullanmanıza engel olabilir ve/veya aleyhinize ilgili yasal yollara müracaat edebilir.

“KEEP ALIVE MEMORIES”

KONSER ARKASI & KAM MANAGEMENT (KONSER ARKASI MUSIC MANAGEMENT)